Slide background

EVECTRA, TU INGENIERÍA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

CONDUCIENDO HACIA EL FUTURO

Slide background

INTRODUCIENDO NUEVAS TECNOLOGÍAS

LAS MEJORES SOLUCIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA

Slide background

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO YA ES UNA REALIDAD

Slide background

GESTIÓN DE PROYECTOS DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA LLEVAR A CABO

LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA Y SU SISTEMA DE GESTIÓN

ELS NOSTRES SERVEIS

CONSULTORIA

Plans d’implantació de  vehicles elèctrics, la infraestructura de recàrrega i el seu sistema de gestió, a partir d’estudis de mobilitat elèctrica per la gestió de flotes en la migració a vehicles elèctrics. Estudis de rendibilitat tècnica – econòmica del projecte amb el millor assessorament personalitzat per a cada client.

ENGINYERIA

Projectes de disseny i instal·lació d’estacions de recàrrega que s’ajusten a les necessitats concretes de cada client i d’acord a la normativa existent, estudiant la tipologia i modalitat de recàrrega, la seva integració estètica i la configuració del sistema d’explotació per a la gestió de la recàrrega.

SOLUCIONS INTEGRALS

EVECTRA ofereix als clients la possibilitat de desenvolupar projectes integrals (claus en mà), amb la finalitat d’implantar els vehicles elèctrics en la seva flota i els equips de recàrrega, des de l’assessorament inicial del projecte fins a la legalització i posta en marxa de l’instal·lació.

QUI SOM

EVECTRA MOBILITY SERVICES S.L neix de la necessitat de donar solucions per a la instal·lació de sistemes de recàrrega intel·ligents per a qualsevol vehicle elèctric i estem especialitzats en la implantació de qualsevol tipologia d’infraestructures de recàrrega, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients.

EVECTRA MOBILITY SERVICES S.L és una empresa especialitzada com a  consultoria i enginyeria de mobilitat elèctrica amb un alt coneixement del sector de l’electromobilitat, on duem a terme projectes integrals d’implantació del vehicle elèctric i solucionem l’accés a l’energia mitjançant la instal·lació de terminals de recàrrega situats en qualsevol emplaçament.

  • Lideratge en mobilitat elèctrica

  • Exigència i qualitat en els nostres projectes

  • Innovació per a millorar les solucions

  • Compromesos amb el medi ambient